Na co zwrócić uwagę przed poręczeniem pożyczki?

19:08:2020 Porady

Ktoś z Twojej rodziny lub grona znajomych stara się o pożyczkę? Jednym z warunków jej otrzymania jest zapewnienie poręczyciela? Otrzymałeś prośbę o poręczenie pożyczki i nie wiesz czy się zgodzić?

Poręczanie czyichś zobowiązań finansowych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Dotyczy ono przede wszystkim niespłacania rat przez tę osobę. Co wówczas się dzieje? Bank lub firma pożyczkowa udaje się w pierwszej kolejności do poręczyciela. Czyli do Ciebie. Podpisując poręczenie pożyczki, jednocześnie zobowiązujesz się przejąć wszystkie obowiązki z tytułu niewywiązywania się ze zobowiązań. W praktyce oznacza to, że możesz spłacać czyjeś długi. Jaka jest szansa odzyskania wydanych pieniędzy? Jeśli nie uda ci się tego zrobić na drodze polubownej, nie pozostaje nic innego jak proces cywilny przed sądem.

Jednak nawet wyrok korzystny dla ciebie, nie oznacza że twój dłużnik odda ci pieniądze, które za niego poręczyłeś. Może się to odbyć dopiero w drodze egzekucji lub licytacji komorniczej, o ile kredytobiorca posiada majątek do spieniężenia lub posiada dochody, które można poddać egzekucji.