BOŚ - Ekologiczny kredyt hipoteczny
Szczegóły oferty:
Sprawdź ofertę >>
Kredyt hipoteczny, cel: zakup domu/mieszkania, kwota: 100 000 PLN, waluta: PLN, okres: 10 lat
Wysokość raty
1 277.06 PLN
Warunki cenowe dotyczą kredytu na zakup domu:
- z przeznaczeniem min. 5% całkowitej kwoty kredytu na OZE lub

- ze statusem budynku niskoenergochłonnego lub

- ze statusem budynku pasywnego lub

- realizowanego przez dewelopera, który został sfinansowany proekologicznym kredytem w BOŚ


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla ekologicznego kredytu hipotecznego uruchamianego jednorazowo na podstawie przykładu reprezentatywnego dla lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na dzień 22.06.2022 r. wynosi 9,67% przy założeniu, że: całkowita kwota kredytu wynosi 350 000 PLN, okres kredytowania wynosi 300 m-cy, spłata w formie równych rat miesięcznych, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,96 % w skali roku, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 6M (z dnia 22.06.2022 r. wynosi 7,21%) powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,75 p.p., LTV 80%. Całkowity koszt kredytu, na który składa się: prowizja przygotowawcza w wysokości 2,20 % od kwoty kredytu tj. 7 700 PLN opłacana gotówką, podwyższenie o 1,00 p.p. marży kredytu do czasu prawomocnego wpisu hipoteki przez Bank przez okres 6 miesięcy, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (w przypadku ubezpieczenia zakupionego za pośrednictwem Banku) przez cały okres kredytowania wyniesie ok. 10 390 PLN, miesięczny koszt prowadzenia ROR (EKOKonto bez Kosztów) w całym okresie kredytowania 6 PLN (do założeń przyjęto, że po spełnieniu warunków zwolnienia z opłat opłata może wynosić 0 PLN), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż przyjęto założenie, że Kredytobiorca nie skorzysta z usługi wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Wysokość raty kapitałowo-odsetkowej przy przyjęciu ww. założeń i uwzględniająca podwyższoną marżę do czasu prawomocnego wpisu hipoteki wynosi 3170,59 PLN, natomiast rata kapitałowo-odsetkowa po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego wyniesie 2927,61 PLN. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 887 459,88 PLN.
Oprocentowanie nominalne
9.19 %
marża
1.89 %
WIBOR
7.30 %
Oprocentowanie rzeczywiste
10.19 %
Ubezpieczenie pomostowe
83.00 PLN
W okresie przejściowym (do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego) marża jest podwyższana o 1 p.p.


Podana kwota to koszt ubezpieczenia pomostowego wyliczony w skali miesiąca
Polisa na życie
0.00 PLN
Plusy:
  • Możliwość zawieszenia spłaty kapitału lub wakacje kredytowe
  • Brak ograniczeń w maksymalnej kwocie kredytu