Bank Millennium - Pożyczka Gotówkowa
Szczegóły oferty:
Sprawdź ofertę >>
Kredyt gotówkowy, kwota: 10 000 PLN, okres: 12 miesięcy
Wysokość raty
989.94 PLN


Wysokość oprocentowania uwzględnia obniżkę łącznie o 0,4 punktu procentowego, tj. pod warunkiem comiesięcznego wpływu na

rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Klienta w Banku Millennium środków pochodzących z jego wynagrodzenia lub dochodu

netto zgodnie z deklaracją złożoną w umowie pożyczki. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku wysokość

oprocentowania jest wyższa o 0,4 punktu procentowego
Oprocentowanie nominalne
8.35 %
Oprocentowanie rzeczywiste
38.55 %
Prowizja
9.99 %
od 9,99% do 13,99% - Wysokość prowizji zależy od ustalonego przez Bank Millennium profilu kredytowego Pożyczkobiorcy i uwzględnia obniżkę o 4 punkty procentowe w przypadku gdy Klient zawrze umowę ubezpieczenia o zakresie i na zasadach ochrony
wynikających z Warunków Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka Wariant 1 oraz wskaże Bank jako uprawnionego z tej umowy. W
przeciwnym razie prowizja jest wyższa o 4 punkty procentowe w stosunku do wartości podanej w tabeli powyżej.
W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w trakcie okresu kredytowania prowizja zostanie podwyższona o
wartość obniżki na zasadach opisanych w umowie pożyczki.
Opłata administracyjna
0.00 %
Ubezpieczenie kredytu
0.300 %
Ubezpieczenie opcjonalne: 0,3%
Opłata za wcześniejszą spłatę
0.00 %
W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę
(ustawa o kredycie konsumenckim)